duminică, 17 aprilie 2011

Cerințe față de tezele de licență, 2011

Cadru general al tezei de licenţă

            Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică a unui domeniu, sintetizând studiul critic al problemei. Teza va implica formularea de idei sau arii de cercetare, care pot fi calitative (implică finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative (implică o ipoteză empirică, demonstrabilă experimental). Originalitatea tezei de licenţă porneşte de la aplicabilitatea acesteia în plan profesional sau social. Una dintre componentele esenţiale ale tezei de licenţă este aplicabilitatea socială sau tehnologică a acesteia. 

Susţinerea preventivă a tezelor de licență, 2011