vineri, 30 septembrie 2011

CPMP - Proiectul "Arheologia digitală şi spaţială ARHE-GIS"

Centrul de Protecţie si Management al Patrimoniului şi Catedra de Arheologie şi Istorie Antică în colaborare cu Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sf. Gheorghe, România) demarează proiectul Arheologia digitală şi spaţială ARHE-GIS care se va desfăşura între 3-17 octombrie la Sinaia (România).
În proiect sunt antrenaţi câte 10 cursanţi (masteranzi şi arheologi) din Republica Moldova şi România. Participanţii vor beneficia de o săptămână de cursuri teoretice care vor include: Managementul Patrimoniului Cultural, Cartarea patrimoniului imobil, Introducere în GIS, Crearea Bazelor de date, Delimitarea siturilor şi crearea hărţilor digitale, Studiul Staţiei Totale şi a GPS-ului manual.
În cea de a doua săptămâna aptitudinile obţinute vor fi demonstrate practic prin cercetări în teren la castrele romane şi cetăţile dacice din judeţele Braşov, Covasna şi Harghita.

CPMP - Proiectul "Manastirile Fagarasului"

În perioada 29 august - 2 septembrie, Centrul de Protecţie si Management al Patrimoniului şi Catedra de Arheologie şi Istorie Antică în colaborare cu Asociaţia „Ştefan Mailat” Facultatea de Istorie şi Patriomoniu „Nicolae Lupu” Sibiu, Mănăstirea Sâmbăta de Sus a organizat un studiu de teren ce a implicat reperarea şi obţinerea de coordonate GPS a mănăstirilor din Ţara Făgăraşului distruse în secolul al XVIII-lea. La cercetarea de teren au participat studenţi, masterazi şi profesori de la Chişinău, Făgăraş, Sibiu şi Cahul.