marți, 30 octombrie 2012

Şedinţa SŞSAIV

Pe data de 31 octombrie 2012, la 14.10, în aud. 535 (Muzeul de Antichităţi), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific Studenţesc de Arheologie şi Istorie Veche (SŞSAIV)


Ordinea de zi: 
 1. Raport: Rezultatele săpăturilor din necropola de la Stolniceni din anul 2012, Beschier Alexandru, Balan Artemis, Bulgac Adriana. 
 2. Diverse. 

Prezenţa membrilor SŞSAIV este obligatorie!

marți, 23 octombrie 2012

Şedinţa SŞSAIV


Pe data de 24 octombrie  2012, la 14.10, în aud. 535 (Muzeul de Antichităţi), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific Studenţesc de Arheologie şi Istorie Veche (SŞSAIV).

Ordinea de zi:
1.  Raport: Rezultatele cercetărilor arheologice de la siturile din microzona Saharna din anul 2012, Alexandru Beschier, Balan Artemis.
2.   Repartizarea temelor de cercetare pentru anul 2012-2013.
3.   Diverse.

Prezenţa membrilor SŞSAIV este obligatorie!

luni, 22 octombrie 2012

Sesiunea anuală MNEIN - 2012


Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice
„Patrimoniul cultural şi natural:
schimbarea paradigmei sub impactul modernităţii”

23 octombrie 2012
Chişinău, Str. M. Kogălniceanu 82


P R O G R A M U L  C O N F E R I N Ţ E I

9:30 – 10:00    Înregistrarea participanţilor
10:00 – 10:15  Deschiderea Sesiunii
Mihai URSU director general,  MNEIN
10:15 – 10.35
Lansarea:
Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Fascicola Etnografie şi Muzeologie. Volumul 15 (28), Chişinău 2011
Enciclopedia Muzeologiei din Republica Moldova, autori Elena PLOŞNIŢĂ, Mihai URSU, Chişinău 2011

Sesiune de comunicări I
Etnografie şi Muzeologie
10:40 – 12:30
Moderatori: dr. Elena ŞIŞCANU, dr. Silviu ANDRIEŞ-TABAC


 1. Varvara BUZILĂ, dr. secretar ştiinţific,  MNEIN – Obiceiurile - cadru de manifestare a etichetei tradiţionale.
 2. Mihai URSU, director general,  MNEIN – Cele mai vechi fotografii din patrimoniul MNEIN.
 3. Olga LUCHIANEŢ, dr. cercetător ştiinţific principal, MNEIN – Предписания  и запреты в народной культуре населения Бессарабии по материалам творчества Дм. Морузи.
 4. Maria CIOCANU, şef secţie Etnografie, MNEIN. – Viţa de vie între tradiţie şi modernitate.
 5. Elena ŞIŞCANU, dr. cercetător ştiinţific coordonator, MNEIN – Cultura gastronomică în Moldova feudală sau pasiunea lui Mihail Kogălniceanu pentru culinărie.
 6. Corina REZNEAC, cercetător ştiinţific stagiar, MNEIN. – Programul de Stat „Salvează o colindă pentru eternitate”. Note din teren.
 7. Romeo CEMÎRTAN, dr. cercetător ştiinţific superior, MNEIN – Noi monumente descoperite în rezervaţia Ţâpova-Saharna. Complexul de grote de la Cascada Secată, aşezarea getică de pe dealul Ivanesei şi fundamentul construcţiei medievale.

luni, 15 octombrie 2012

Conferinţa “Patrimoniul arheologic. Realităţi şi perspective”


Centrul de Management al Patrimoniului Cultural (Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM) în colaborare cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a organizat vineri, 19 octombrie 2012 la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei Conferinţa “Patrimoniul arheologic. Realităţi şi perspective”.

Program:
11.00-14.00
 • Gheorghe Postică (Ministerul Culturii), Patrimoniul arheologic al Republicii Moldova, probleme de management şi documentare
 • Valeriu Cavruc (Universitatea de Stat din Moldova), Priorităţile formării profesionale în domeniul patrimoniului arheologic din Republica Moldova
 • Irina Oberländer-Târnoveanu (Institutul Naţional al Patrimoniului, România), Rolul documentării informatizate în managementul patrimoniului arheologic
16.00-18.00
Masa rotundă (discuţii la tema Conferinţei).

Sunt invitaţi studenţii grupelor de Arheologie şi Istorie, masterii şi doctoranzii. 

Colocviul Numismatic (II). Programul definitiv


9 noiembrie 2012 – Muzeul de Antichităţi, USM

13.00 – Prezentarea expoziţiei “Patrimoniul istorico-arheologic al municipiului Chişinău”.

13.15 –  Prezentarea lucrării Conspecte numismatice (II).

13.30 – Lucrările Colocviului

Moderator: Sergiu MATVEEV

 • Andrei Corobcean (USM), Interpretări despre semne pre-monetare şi schimb în spaţiul nord-vest pontic în mileniul I a. Chr.
 • Elena Arcuş (USM), Moneda elenă şi macedoneană în interfluviul Prut-Nistru.
 • Sergiu Matveev (USM), Monedele – mijloc de propaganda în Imperiul roman. Provincia Dacia.
 • Larisa Ciobanu (IPC AŞM), Efigii feminine pe monedele romane descoperite în spaţiul dintre Prut şi Nistru.
 • Ion Tentiuc (MNAIM), Circulaţia monetara din spaţiul est-carpatic din secolul X până la apariţia statului medieval moldovenesc.
 • Ana BOLDUREANU (MNAIM), Emisiunile monetare de Sadagura.
 • Valentin Arapu (USM), Banii – mijloc de răspândire a bolilor infecţioase şi a epidemiilor.
 • Mariana VASILACHE, Ion Tentiuc (MNAIM), Utilizarea monedelor ca piese cu caracter apotropaic (sec. XVII-XIX).
 • Valentin TomuleŢ (USM), Înlăturarea de pe piaţa din Basarabia a monedelor turceşti şi austriece şi înlocuirea lor cu asignatul rusesc.

Expoziție Patrimoniu Arheologic, Chișinău


Centrul de Management al Patrimoniului Cultural (Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM) în colaborare cu Agenţia Naţională de Arheologie organizează între 29 octombrie - 8 noiembrie în sala de lectură a Bibliotecii USM (et. III, bl. IV) expoziţia: PATRIMONIUL ISTORICO-ARHEOLOGIC AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU: DOCUMENTARE, PROTEJARE, VALORIFICAREPrezentarea expoziţiei va avea loc pe 9 noiembrie 2012 la Facultatea de Istorie şi Filosofie, orele 13.00.
  

marți, 9 octombrie 2012

13rd International Colloquium of Funerary Archaeology

Pe 17-20 octombrie 2012 la Muzeul Judeţean Buzău va avea loc al 13-a Colocviu Internaţional de Arheologie Funerară "Bronze and Iron Ages Graves from Eurasia: Gender between Archaeology and Anthropology" cu participare a arheologilor din diferite centre de cercetare din România, Serbia, Italia,  Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina şi Polonia.

Catedra Arheologie şi Istorie Antică va participa cu comunicările:

 • Ion NICULIŢĂ, Andrei NICIC, Funeral Practices in the Saharna-Dealul Mănăstirii Site of the First Epoch of the Iron Age in the Middle Dniester Area
 • Ion NICULIŢĂ, Aurel ZANOCI, Funeral practices and rites in the Early Hallstatt communities in the south of Middle Dniester area

Comunicări în domeniul arheologiei:

 • Tudor Soroceanu, Valeriu Sîrbu, La grotte de Nucu du Néolithique à l’âge du Bronze
 • VALERIU SIRBU (Brăila, Romania), MARIA-MAGDALENA ŞTEFAN (Bucharest, Romania) - Between Norm and Ambiguity – Expressing Gender in Second Iron Age North-Balkan Thrace
 • DANIEL COSTACHE (Buzău, Romania) - The stage of research on cemeteries and burial discoveries from the Bronze Age in the Carpathian Curvature
 • CRISTIAN SCHUSTER, ALEXANDRA COMŞA (Bucharest, Romania) - Gender and Funerary Inventory in the Bronze Age of Southern Romania. An Archaeological and Anthropological Approach  

miercuri, 3 octombrie 2012

Sesiunea ştiinţifică MNAIM - 2012Pe 11-12 octombrie 2012 la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc Sesiunea ştiinţifică, ediţia a XXII-a cu participare a arheologilor din diferite centre de cercetare din Republica Moldova.

Catedra Arheologie şi Istorie Antică a participat cu comunicările:
 • Ion NICULIŢĂ, Tudor ARNĂUT, Andrei NICIC, Andrei COROBCEAN (Universitatea de Stat din Moldova) – Rezultatele investigaţiilor arheologice din incinta fortificată de la Saharna Mică (campania 2012)
 • Ion NICULIŢĂ, Aurel ZANOCI, Mihail BĂŢ, Sergiu MATVEEV (Universitatea de Stat din Moldova) – Sistemul defensiv al cetăţii traco-getice Saharna Mare în lumina noilor cercetări arheologice
 • Ion NICULIŢĂ, Aurel ZANOCI, Mihail BĂŢ (Universitatea de Stat din Moldova) – Fortificaţia Buciuşca – cercetări preliminare

Comunicări în domeniul arheologiei:
 • Ion TENTIUC (Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei) – Investigaţiile arheologice din Centrul istoric al Chişinăului realizate de către cercetătorii Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
 • Eugeniu MISTREANU (Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei) – Despre o colecţie de piese litice dintr-o nouă aşezare a culturii Bolgrad-Aldeni din stepa Bugeacului – Chioselia Mare, raionul Cahul