joi, 16 mai 2013

Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor

Pe data de 22-24 mai 2013 la Academia de Ştiinţe a Moldovei va avea loc Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor”, ediţia a V-a. Catedra Arheologie şi Istorie Antică va participa cu comunicările:

  • Ion NICULIŢĂ, Cercetările arheologice: posibilităţi şi perspective;
  • Aurel ZANOCI, Fortificaţiile din arealul culturilor Cozia-Saharna şi Cernîi Les: studiu comparativ;
  • Sergiu MATVEEV (Universitatea de Stat din Moldova) Studiile de sol şi analiza spaţială aplicate la siturile de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la Sobari şi Lipoveni;
  • Veaceslav SPRINCEAN (USM), Mihail ENACHE (UTM), Valerian CIOBOTARU (Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM), Andrei NICIC, Metoda Energy-dispersive X-ray spectroscopy şi identificarea surselor materiei prime preistorice din microzona Saharna;
  • Valeriu CAVRUC, Impactul noilor datări C14 asupra reconstituirii evoluţiilor culturale pe parcursul epocii bronzului în Europa de Sud-Est.