duminică, 17 aprilie 2011

Susţinerea preventivă a tezelor de licență, 2011
  20 aprilie 2010, orele 13.00
1
Herţa Veronica
Semantica plasticii antropomorfe şi zoomorfe din spaţiul Carpato-Balcanic în mil. I a.Chr.
dr.conf.Arnăut Tudor
2
Ceban Tatiana
Adevărurile arheologice din punct de vedere biblic
dr.conf.Arnăut Tudor
3
Vavric Veronica
Dezvoltarea patrimoniului istoric şi natural a Muzeului de Istorie Naturală din Chişinău
dr.conf.Arnăut Tudor
4
Bortă Diana
Semantica covorului în expoziţia muzeală
dr.conf.Arnăut Tudor
5
Grosu Natalia

Practici şi obiceiuri funerare la comunităţile  din bazinul Dunării de Jos în sec. VII-III a.Chr.
dr.conf.Arnăut Tudor
6
Russu Denis
Construcţiile locative şi gospodăreşti în neo-eneolitic la est de Carpaţi
dr.hab.Niculiţă Ion
7
Ştirbu Elena
Evoluţia aşezărilor din spaţiul Nistrului Mijlociu în prima jumătate a mil. I a.Chr.
dr.hab.Niculiţă Ion
8
Boeştean Marina
Ritul şi ritualul funerar la est de Carpaţi în perioada hallstattiană (sec. XI-VII/VI a.Chr.)
dr.hab.Niculiţă Ion
9
Gîrlea Natalia
Evoluţia ceramicii din spaţiul Nistrului Mijlociu în prima jumătate a mil. I a.Chr.
dr.hab.Niculiţă Ion
10
Muştuc Elena
Forme de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în Muzeul Zemstvei/Muzeul de Istorie Naturală (1889-1940)
dr.hab. Ploşniţă Elena
11
Ceban Olesea
Procesul colecţionismului în Basarabia epocii moderne
dr.hab. Ploşniţă Elena
12
Balacan Olesea
Particularităţile constituirii şi dezvoltării patrimoniului Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (1983-2010)
dr.hab. Ploşniţă Elena
13
Cemurtan Alina
Rolul cercetării socio-psihologice a publicului în muzeologia contemporană
dr.hab. Ploşniţă Elena
14
Buga Marina
Apariţia şi evoluţia muzeografiei în istorie în perioada sec. XIX-anii 40 ai sec. XX
dr.hab. Ploşniţă Elena
15
Novac Ira
Acumularea şi dezvoltarea patrimoniului religios în colecţiile publice în epoca modernă
dr.conf. Gumenîi Ion
16
Cirimpei-Cucu Victoria
Relaţiile bisericii ortodoxe ruse cu alte confesiuni în sec. al XIX-lea
dr.conf. Gumenîi Ion
17
Bobea Nicolae
Episcopul Melchisedec Ştefănescu, teolog şi istoric
dr.conf. Gumenîi Ion
18
Botnaru Elena
Viaţa şi activitatea fraţilor Kiril şi Metodiu
dr.conf. Gumenîi Ion
19
Candu Cătălin
Rolul societăţii istorico-arheologice în dezvoltarea muzeografiei din Basarabia în secolul XIX
dr.conf. Gumenîi Ion
20
Lîsenco Lilia
Particularităţile dezvoltării muzeografiei basarabene în perioada interbelică (1914-1940)
dr.conf. Zanoci Aurel
21
Bulgar Natalia
Arheologia ca sursă de documentare şi dezvoltare a patrimoniului muzeal din Republica Moldova (sec.XIX-XXI)
dr.conf. Zanoci Aurel
22
Heghea Sergiu
Experimentul arheologic ca metodă de reconstrucţie a olăritului culturii Cozia-Saharna
dr.conf. Nicic Andrei
21 aprilie 2010, orele 13.00
23
Turtureanu Igor
Evoluţia fortificaţiilor în spaţiul est-carpatic în perioada sec. VI-III a.Chr.
dr.conf. Nicic Andrei
24
Zeleniuc Valentina
Etno-pedagogia: tehnici crossculturale
dr.conf.Arnăut Tudor
25
Juravel Vitalie
Răspândirea armamentului în spaţiul est-carpatic în sec. VII-III a.Chr.
dr.conf. Zanoci Aurel
26
Negru Alexandru
Locuinţa- element al habitatului din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic în secolele VII-III a.Chr.
dr.conf.Arnăut Tudor
27
Comerzan Igor
Probleme de istorie a culturii trace în "Getica" lui Vasile Pârvan
dr.conf.Arnăut Tudor
28
Gavriliţă Andrei
Practici şi obiceiuri funerare la populaţia dintre Carpaţi şi Nistru în sec. VII-III a.Chr.
dr.conf.Arnăut Tudor
29
Батог Ирина
Возникновение и распространение старообрядчества в Российской Империи (середина XVII- начало XIX века )
dr.conf. Gumenîi Ion
30
Ceban Ludmila, f/f
Evoluţia relaţiilor dintre lumea arabă şi Imperiul Bizantin în secolele VII- XIII
dr.conf. Gumenîi Ion
31
Arcuş Elena
Tezaure monetare antice şi medievale descoperite pe teritoriul guberniei Basarabia după sursele de arhivă
dr.conf. Matveev Sergiu
32
Corogoda Olesea
Tyra în epoca romană
dr.conf. Matveev Sergiu
33
Mateiciuc Arcadii
Evoluţia bisericii ortodoxe ruse în perioada sinodală
dr.conf. Gumenîi Ion
34
Dermenji Pavel
Типология бус из сарматских погребений  Пруто-днестровского междуречья
dr.conf. Matveev Sergiu
35
Cepalîga Diana
Война Рима (91-88 до н.э.) с союзниками и ее последствие
dr.conf. Matveev Sergiu
36
Afanasii Alina
Epopeea homerică în gândirea greacă
dr.conf.Arnăut Tudor
37
Smirnov Mihail
Practici funerare în Egiptul antic
Potlog Vladimir
38
Tocan Tom
Iulius Caesar-personalitatea marcantă în istoria Romei antice
dr.conf.Arnăut Tudor
39
Brachin Gheorghe
Raporturile dintre geto-daci şi vecini din sec. IV-III a.Chr.
dr.conf. Nicic Andrei
40
Rău Petru
Metalurgia fierului la est de Carpaţi în mileniul I a.Chr.
dr.conf. Nicic Andrei
41
Cotruţă Artur
Relaţiile de schimb dintre lumea romană şi dacii liberi în  prima jumătate a mil. I p.Chr.
dr.hab.Niculiţă Ion
42
Pasat Igor, F/F
Moneda greacă şi penetraţia acesteia în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic în sec. VI-III a.Chr.
dr.conf. Arnăut Tudor
43
Chirinciuc Natalia, F/F
Tirania timpurie-model de regim politic în Grecia Antică
dr.conf. Matveev Sergiu
44
Stolear Inga
Acumularea şi dezvoltarea patrimoniului arheologic în Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (1889-1990)
dr.conf. Zanoci Aurel

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu