marți, 25 septembrie 2012

LOWER DANUBE PREHISTORY


Pe 20-22 septembrie 2012 la  Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea (România) şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa LOWER DANUBE PREHISTORY – 50 Years of Excavation at Babadag. Manifestarea ştiinţifică a reprezentat un bun prilej pentru participanţi de a evoca personalitatea iniţiatorului cercetărilor de la Babadag, Sebastian Morintz, care în acest an ar fi împlinit vârsta de 85 de ani. La manifestare au participat cercetători din România, Republica Moldova şi Germania.


Catedra Arheologie şi Istorie Antică a participat cu comunicările:
 • Aurel ZANOCI, Fortificaţiile din arealul culturilor Babadag şi Cozia-Saharna
 • Ion NICULIŢĂ, Aurel ZANOCI, Sergiu MATVEEV, Mihail BĂŢ, Evoluţia siturilor de la Saharna Mare
 • Ion NICULIŢĂ, Andrei NICIC, Orizontul cultural-cronologic cu ceramică cu decor incizat şi imprimat în spaţiul nord-vest pontic

Comunicări:
 • Sorin AILINCĂI, Gabriel JUGĂNARU, Alexandra ŢÂRLEA, Mirela VERNESCU, Florian MIHAIL, Alexandru MORINTZ, Ciprian LAZANU, După 50 de ani. Aşezarea din prima epocă a fierului de la Babadag
 • Laurent CAROZZA, Cristian MICU, Albane BURENS, Sorin AILINCAI, Jean-Michel CAROZZA, Florian MIHAIL, Adrian BALASESCU, Valentin RADU, Robin FURESTIER, Nöelle PROVENZANO, Constantin HAITA, Radu DIMITRIU, Mihai FLOREA, Mihaela DANU, Preistoria Deltei Dunării: activitatea misiunii franco-române „Delta Dunării”
 • Valentina Mihaela VOINEA, Glicherie CARAIVAN, Dinamica aşezărilor eneolitice în zona vestică a Mării Negre 
 • Anca-Diana POPESCU, Cele mai timpurii obiecte de argint din Europa 
 • Mirela VERNESCU, Cercetările arheologice efectuate în tumulul 03 de la Găvani, judeţul Brăila 
 • Alexandru MORINTZ, Andrei MĂGUREANU, Cristian Eduard ŞTEFAN, Cercetările arheologice preventive de pe tronsonul Cernavodă-Medgidia al autostrăzii A2. Tumulii T7, T7a şi T7b
 • Alexandra ŢÂRLEA, Mihai Ştefan FLOREA, Depozite, ospeţe şi călătorii. Posibile răspunsuri sociale şi economice la caracteristicile mediului şi terenului în cursul Bronzului Mijlociu în NV României şi NE  Ungariei
 • Gheorghe NICULESCU, Migdonia GEORGESCU, Fizico-Chimice şi Biologice din Muzeul Naţional de Istorie a României
 • Oliver DIETRICH, Cele mai timpurii celturi din Europa de sud-est. Pe urmele răspândirii unei inovaţii aparţinând epocii bronzului
 • Ciprian LAZANU, Descoperirile de bronzuri de la sfârșitul epocii bronzului de pe teritoriul județului Vaslui
 • Bogdan Petru NICULICĂ, Câteva observaţii privind depozitele de bronzuri din cadrul grupului cultural Grăniceşti
 • Cătălin DOBRINESCU, C-tin NICOLAE, Vitalie BODOLICA, Gropi rituale din perioada târzie a epocii bronzului descoperite la Cenavodă, jud. Constanţa
 • Laura DIETRICH,  „Cenuşare“ ale culturii Noua. Ca locuri colective de producţie şi sărbătorit
 • Gabriel BĂLAN, Aşezările fortificate din aria culturii Gáva în România
 • Aurel ZANOCI, Fortificaţiile din arealul culturilor Babadag şi Cozia-Saharna
 • Attila LÁSZLÓ, Troia VII – reper cronologic? Din nou despre relaţiile dintre regiunile istro-pontice şi spaţiul egeeo-anatolian la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în lumina noilor cercetări
 • Cristian SCHUSTER, Prima vârstă a fierului în bazinul Argeşului şi până la Valea Mostiştei (Muntenia centrală, România)
 • Ion NICULIŢĂ, Aurel ZANOCI, Sergiu MATVEEV, Mihail BĂŢ, Evoluţia siturilor de la Saharna Mare
 • Ion NICULIŢĂ, Andrei NICIC, Orizontul cultural-cronologic cu ceramică cu decor incizat şi imprimat în spaţiul nord-vest pontic
 • Adrian ADAMESCU, Sorin AILINCĂI, Noi date despre începuturile epocii fierului la Dunărea de Jos. Aşezarea de la Vânători, jud. Galaţi
 • Mihai CONSTANTINESCU, Andrei SOFICARU, Materiale osteologice umane din situl de la Enisala–Palanca
 • Attila LÁSZLÓ, Elvira SAFTA, Grupul Stoicani în contextul primei epoci a fierului din regiunea Gurilor Dunării. Observaţii pe marginea unor noi descoperiri şi ipoteze
 • Valeriu SIRBU, Gabriel JUGANARU, Dan ŞTEFAN, Maria-Magdalena ŞTEFAN, Roxana ASANDOAE, Monica CONSTANTIN, Tomasz BOCHNAK, Teliţa–Edirlen: o cetate getică în nordul Dobrogei


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu