marți, 12 martie 2013

Conferinţa ştiinţifică studențească - 2013


Istorie antică
13 martie 2013, Muzeul de Antichităţi (535), ora 13.00
Moderatori: conf. univ. dr. Andrei Nicic, conf. univ. dr. Sergiu Matveev

 • Ioniţă Irina (anul I), Complexul cultural Coslogeni-Noua-Sabatinovka, conducător ştiinţific dr. hab., prof. univ. Ion Niculiţă
 • Cobuşcean Dana (anul I), Motivele geometrice şi realizarea lor pe ceramica pictată a culturii Cucuteni Tripolie, conducător ştiinţific dr. conf. univ. Andrei Nicic
 • Chirica Alin (anul I),  Locuinţele în spaţiul Est-carpatic înprima epocă a fierului, conducător ştiinţific dr. conf. univ. Andrei Nicic
 • Bonari Nicolae (anul I),  Personalităţi istorice pe monedele romane, conducător ştiinţific dr. conf. univ. Sergiu Matveev
 • Tusa Daniela (anul I),  Habitatul culturii Bolgrad-Aldeni,  conducător ştiinţific dr. conf. univ. Valeriu Cavruc
 • Buimestru Carolina (anul I),  Ritul şi ritualul funerar sec. IV-III a. Chr. în zona Pruto-nistreană , conducător ştiinţific dr. conf. univ. Aurel Zanoci
 • Huzun Marina (anul I),  Tendinţele moderne în muzeificarea materialului arheologic, conducător ştiinţific dr. conf. univ. Aurel Zanoci
 • Paşenciuc Natalia (anul I), Paleoliticul superior între Prut şi Nistru, conducător ştiinţific dr. conf. univ. Andrei Nicic.
 • Chiţanu Ion (anul II),  Istoriografia provinciei romane Dacia, conducător ştiinţific dr. conf. univ. Sergiu Matveev
 • Balan Artemis (anul II), Elemente de arheologie în lucrările lui Miron Costin, conducător ştiinţific dr. conf. univ. Sergiu Matveev
Istorie medie
13 martie 2013, aud. 530, 13.00
Moderatori: prof. univ. dr. hab. Pavel Cocârlă, prof. univ. dr. hab. Ion Eremia

 • Băbălău Vitalie, (anul III),  Istro-românii – românii uitaţi,  cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Ion Eremia.
 • Melenciuc Mihai (anul I), Etnogeneza românilor în istoriografia românească din anii 50-60 a sec. XX, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Ion Eremia.
 • Ghețan Alexandru (anul II), Politețea la curtea lui Ludovic al XIV-lea, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Pavel Cocârlă.
 • Oprea Ecaterina (anul II), Românii în Gesta Hungarorum. Aspecte controversate, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Ion Eremia.
 • Chitoroagă Nicolae (anul II), Evoluția politică a Imperiului romano-german în secolele XIII-XIV, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Pavel Cocârlă.
 • Televca Tatiana (anul II), Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în perioada imediată obţinerii independenţei: politică şi geopolitică. Consideraţiile istoriografiei româneşti, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Ion Eremia.
 • Fuior Natalia (anul I), Personalitatea istorică a Mariei Stuart, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Pavel Cocârlă.
 • Guţu Vlada (anul I), Misiunea diplomatică a mitropolitului Dosoftei în Rusia, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Ion Eremia.
 • Sobol Alexei, Istorie (anul III), Originile medievale ale conflictului din Kosovo, cond. ştiiţific lect. univ. Valentin Arapu.
 • Stratan Ana-Maria, (anul I), Obştea sătească la români, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Ion Eremia.
 • Răzmeriță Dana (anul I), Rolul lui Clovis în formarea statului franc, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Pavel Cocârlă.
 • Panainte Dumitru, (anul I), Elita politică a lui Ştefan cel Mare la începutul domniei (1457-1462), cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Ion Eremia.
 • Cotovițcaia Galina (anul I), Raporturile dintre Filipp al IV-lea cel Frumos și templieri, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Pavel Cocârlă.
 • Bernevec Elena (anul I),  Geneza oraşelor medievale româneşti, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Ion Eremia.
 • Varzari Sandu (anul I), Stabilirea monarhiei absolute în Anglia în timpul domniei lui Henric al VII-lea (1485-1509), cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Pavel Cocârlă.
 • Bercu Tamara (anul I),  Elita politică a lui Bogdan al III-lea la începutul domniei lui Bogdan al III-lea, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Ion Eremia.
 • Dudnic Andrei (anul I), Personalitatea istorică a Ecaterinei  de Medici, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Pavel Cocârlă.
 • Dumanschi Artur (anul I), Elemente româneşti în documentele slavo-române din secolele XIV-XVI – o încercare de clasificare, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Ion Eremia.
 • Balta Dumitru (anul III), Inchiziţia în Spania: marele inchizitor Thomas de Torquvemada, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Pavel Cocârlă.
 • Bubuioc Mariana, (anul I), Tratatul de la Kuciuk-Kainargi – realitate istorică, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Ion Eremia
 • Mihailaş Simion (anul I), Ritualurile păgâne în creştinism. Spaţiul românesc, cond. ştiinţific, conf. univ. dr. Ion Gumenîi.
 • Popa Adrian (anul I), Cronica Ghiculeştilor – sursă importantă pentru istoria românilor, cond. ştiinţific lector univ. superior Igor Bercu
 • Fuior Natalia(anul I),  Влахи византийских источников, cond. ştiinţific lector univ. superior Iurie Semeniuc.Istorie modernă
13 martie 2013, aud. 514, 13.00
Moderatori: prof. univ. dr. hab. Valentin Tomuleţ, conf. univ. dr. Virgiliu Pâslariuc

 • Dabija Orest (anul III), Ţările Române şi Imperiul Rus: instantanee comparative ale călătorilor străini pentru anul 1839, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Ion Eremia.
 • Limbas Dan (anul I), Statutul limbii române în sistemul de învățământ din Basarabia, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Valentin Tomuleţ
 • Stratan Ana-Maria (anul I), Consecințele războiului Crimeei (1853-1856) asupra situației populației din Basarabia, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Valentin Tomuleţ
 • Covali Mihail (anul I), Denominaţile bisericii ortodoxe ruse, cond. ştiinţific, conf. univ. dr. Ion Gumenîi.
 • Gâra Dina (anul II), Instituirea, structura și componența numerică a  Comisiei Guberniale Științiifice a Arhivelor din Basarabia, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Valentin Tomuleţ.
 • Dudnic Andrei (anul I), Corupţia în administraţia rusă din Basarabia. Cazul lipovenilor  cond. ştiinţific, conf. univ. dr. Ion Gumenîi.
 • Mizerniuc Carolina (anul II), Numirea lui Scarlat Sturdza în calitate de guvernator civil al Basarabiei și prerogativele acordate, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Valentin Tomuleţ
 • Gurmuzachi Ludmila (anul I), Fenomenul corupţiei în epoca fanariotă, cond. ştiinţific lector univ. superior Igor Bercu.
 • Sârghi Dmitrie (anul II), Proteste și revendicări ale populației din ținutul Bender în anii 1812-1828, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Valentin Tomuleţ
 • Bălănici Ion, (anul I),  Stema familiei Sturdza: sfârțitul sec. XIX – începutul sec.XX, cond. ştiinţific lector superior Igor Bercu.
 • Nuța Tatiana (anul II), Interesele Rusiei și Franței în Principatele Române în perioada războiului ruso-turc  din anii 1806-1812, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Valentin Tomuleţ
 • Branişte Svetlana (anul III),  Viaţa şi Activitatea lui Constantin Alexandru Rosetti, cond. ştiinţific. prof. univ. dr. hab. Constantin Solomon.
 • Ciobanu Nicolae (anul III), Unități de cazaci din Basarabia în secolul al XIX-lea, cond. Ştiinţific prof. univ. dr. hab. Valentin Tomuleţ
 • Aghinie Cristina (anul III), P. A. Stolâpin și programul său de modernizare a Rusiei, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Valentin Tomuleţ
 • Babălău Vitalie, Vizita țarului Nicolae al II-lea la Chișinău în contextul „competiției simbolice” ruso-române pentru Basarabia, cond. ştiinţific conf. univ. dr. Virgiliu Pâslariuc
 • Cuharenco Iana (anul III), Politica de modernizare și rolul reformelor lui Petru  cel Mare, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Valentin Tomuleţ
 • Sârbu Ștefan (anul III), Funcționarea limbii moldovenești (române) în instituțiile judiciare din Basarabia, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Valentin Tomuleţ
 • Baxan Angela (anul III), Discrepanțe lingvistice în Basarabia după aplicarea Regulamentului din 29 aprilie 1818, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Valentin TomuleţIstorie contemporană
13 martie 2013, aud. 532, 13.00
Moderatori: prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, conf. univ. dr. Gheorghe Palade

 • Horozov Ion (anul I), Scentologia – între curent religios şi emanaţie socială, cond. ştiinţific conf. univ. dr. Ion Gumenai.
 • Rusnac Rodion, Istorie, anul II, Scutul blindat al lui Stalin: tancul de model T-34, cond. ştiiţific lect. univ. Valentin Arapu.
 • Bacalu Rodica (anul II), Conferința de Pace de la Paaris: chestiunea basarabeană, cond. ştiinţific conf. univ. dr. Dumitru Sârghi.
 • Răileanu Andrei (anul I), Fascismul italian, naţional-socialismul german şi legionarismul românesc în crearea conceptului „omului de tip nou”, cond. ştiinţific conf. univ. dr. Ion Gumenîi.
 • Râmbu Mihaela (anul I), Politica de integrare a RM în Uniunea Europeană (program de acţiune), cond. ştiinţific conf. univ. dr. Gheorghe Palade.
 • Crihan Dumitru (anul III), Mark Solonin despre cauzele înfrângerii Armatei Roșii în 1941, cond. ştiinţific prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu.
 • Bodiu Roman, (anul I),  Unele aspecte privind situaţia evreilor din Basarabia (1918-1940), cond. ştiinţific conf. univ. dr. Gheorghe Palade.
 • Manzuc Alina (anul I),  Mărturii privind evoluţia satului Bozieni în anii 1944-1950, cond. ştiinţific conf. univ. dr. Gheorghe Palade.
 • Statchevschi Dumitru, Activitatea Partidului Naţional Moldovenesc (aspecte sociale şi culturale), cond. ştiinţific conf. univ. dr. Gheorghe Palade.
 • Palade Nicolae, Activitatea diplomatică a lui Grigore Cafencu (1918-1940), cond. ştiinţific conf. univ. dr. Gheorghe Palade.
 • Dabija Oreste, Laogaiul – sistemul concentraţionar chinez, cond. ştiinţific: conf. univ. dr. Igor Şarov.

Un comentariu:

 1. CRITERIILE DE APRECIERE A CELOR MAI BUNE COMUNICĂRI:
  1. Noutatea ştiinţifică.
  2. Actualitatea şi importanţa temei abordate.
  3. Expunerea logică şi argumentată a conținutului.
  4. Legătura cu problemele ori realităţile social-politice şi ştiinţifice ale Republicii Moldova, ale trecutului ei istoric;
  5. Modalitatea de expunere a comunicării:
  - gradul de argumentare,
  - expunerea aspectelor teoretice,
  - respectarea principiilor de exemplificare,
  - concluzii, deducţii, generalizări,
  - viziuni proprii, sugestii, propuneri.
  6. Prezentarea grafică a comunicării.
  7. Activitatea fiecărui participant la dezbateri.

  RăspundețiȘtergere