luni, 22 aprilie 2013

Drumul sarii

Pe data de 24-25 aprilie 2013 la Academia de Ştiinţe a Moldovei va avea loc Simpozionul Ştiinţific Internaţional ”Orheiul Vechi şi Marele Drum al Sării” secolul VII-XIV cu participarea cercetătorilor din diferite centre ştiinţifice din Republica Moldova şi România.

Catedra Arheologie şi Istorie Antică va participa cu comunicările:

  • Ion Niculita, Civilizatia Orientală în spaţiul dintre Prut şi Nistru – între tendinţe şi necesităţi
  • Valerii Kavruk, Potentialul turistic al provinciilor salifere carpatice si pontodunarene Program:

24 aprilie 2013
8.30 – 9.00 Inregistrarea Participanţilor
9.00 – 13.30 Excursie la Orheiul Vechi Com Trebujeni, r-nul Orhei, R.Moldova
14.00 – 15.00 Inaugurarea Simpozionului

Mesaje de salut
Mihail Şleahtiţchi, consilier - Presedinţia
Gheorghe Duca academ, Presedinte - A.Ş.M R.Moldova
Dan Berindei acedem, Vicepreşedinte - Academia Română
Obaid Hareb Bin Hareb - Emiratele Arabe Unite
Mihai Postovan, Vicepreşedinte - APTC

16.00 – 16.30 “Civilizatia Orientală în spaţiul dintre Prut şi Nistru – între tendinţe şi necesităţi”, Ion Niculita , dr. hab. prof. univ. USM
16.30 – 17.00 “Problema genezei oraşelor medievale in spaţiul Pruto-Nistrean. Orheiul Vechi (studiu de caz), Pavel Cocirla dr. hab. prof. univ. USM
17.00- 17.30 “Orasul Orheiul Vechi in istoriografia sovietica si rusa conteporana”, Ion Eremia dr. hab. prof univ. USM
17.30- 18.00 “Nord-estul Moldovei medievale în contextul evenimentelor internationale”, Victor Spinei dr., Institutul de Arheologie, Iasi

25 aprilie 2013
9.00 – 9.30 “Sarea in Comertul Moldovei cu Imperiul Otoman, secoleleXVIXVII”, Dan Nagy Pienaru , cercet. stiintific , Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” al Academiei Române
9.30 – 10.00 “Potentialul turistic al provinciilor salifere carpatice si pontodunarene”, Valerii Kavruk , dr. hab, directorul Muzeului de Arheologie din or. Sf. Gheorghe, România
10.00 – 10.30 „Elemente orientale în spatiul est carpatic în sec. X - XII”, Tentiuc Ion, dr. conf. ULIM Muzeul National de Arheologie si Istorie a Moldovei
10.30 – 11.00 “Schimbarea căilor de acces si constituirea centrelor comerciale în spatiul de la est de Carpați”, Ion Chirtoaga , dr. hab., Institutul de Istorie, Stat și Drept al AŞM,
11.00 -11.30 Pauza de cafea
11.30 – 12.00 “Rolul Orientului Vechi în difuziunea decorului pseudo-cufic în spațiul românesc”, Eugen Nicolae, dr., cercet. stiintific , Institutul de Arhologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române
12.00 -12.15 “Monedele cufice, descoperite în Moldova”, Ana Boldureanu , dr. conf cercet. Muzeul National de Arheologie si Istorie a Moldovei
12.15 – 12.30 Rezervat Tamara Nesterov, doctor în studiul Artelor, Institutul Patrimoniului Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu