joi, 16 mai 2013

Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor

Pe data de 22-24 mai 2013 la Academia de Ştiinţe a Moldovei va avea loc Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor”, ediţia a V-a. Catedra Arheologie şi Istorie Antică va participa cu comunicările:

  • Ion NICULIŢĂ, Cercetările arheologice: posibilităţi şi perspective;
  • Aurel ZANOCI, Fortificaţiile din arealul culturilor Cozia-Saharna şi Cernîi Les: studiu comparativ;
  • Sergiu MATVEEV (Universitatea de Stat din Moldova) Studiile de sol şi analiza spaţială aplicate la siturile de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la Sobari şi Lipoveni;
  • Veaceslav SPRINCEAN (USM), Mihail ENACHE (UTM), Valerian CIOBOTARU (Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM), Andrei NICIC, Metoda Energy-dispersive X-ray spectroscopy şi identificarea surselor materiei prime preistorice din microzona Saharna;
  • Valeriu CAVRUC, Impactul noilor datări C14 asupra reconstituirii evoluţiilor culturale pe parcursul epocii bronzului în Europa de Sud-Est.


Miercuri, 22 mai 2013, 9.00-13.00, Sala Azurie
ŞEDINŢA ÎN PLEN
Moderator: dr. hab. Oleg LEVIŢKI
Comunicări:
Dr. hab. Valentin DERGACIOV (IPC)
Cu privire la originea şi evoluţia topoarelor-celturi din epoca bronzului
Dr. hab. Miroslaw Piotr Kruk (Cracovia, Polonia)
Icoana ortodoxă din secolul XVI din Terla „Maica Domnului Hodighitria înconjurată de profeţi” din colecţiile Muzeului Naţional din Cracovia. Aspecte ale atribuţiei şi datării
Dr. hab. Grigorii KOJOLEANKO (Universitatea Naţională din Cernăuţi, Ucraina)
Семейные отношения украинцев, молдаван и румын Буковины: историко-этнологическая характеристика
Dr. hab. Ion NICULIŢĂ (Universitatea de Stat din Moldova)
Cercetările arheologice: posibilităţi şi perspective
Dr. hab. Tudor STAVILĂ (IPC)
Artişti plastici basarabeni în arta europeană
Dr. Diana NICOGLO (IPC)
Studiile fundamentale privind etnologia găgăuzilor din a doua jumătate a secolului XX (analiză istoriografică)
13.00-14.00 Pauză de masă
14.00-17.30 Şedinţe pe secţii 3

Miercuri, 22 mai 2013, 14.00-17.30, Sala Mică
SECŢIA „ARHEOLOGIE”
Moderatori: dr. hab. Valentin DERGACIOV, dr. Dumitru BOGHIAN
Dr. Serghei COVALENCO (IPC)
Problema identificării industriale a staţiunii paleoliticului superior timpuriu de la Ciutuleşti pe Răut
Dr. Olga LARINA (IPC)
Neoliticul Moldovei în contextul preistoriei europene
Dr. Dumitru BOGHIAN (Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava), Dr. Sergiu C. ENEA (Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos), Ciprian C. LAZANU (Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”, Vaslui)
Unele probleme cu privire la varianta regională cucuteniană sud-moldavă în baza cercetărilor din situl de la Tăcuta – Dealul Miclea (jud. Vaslui)
Dmitrii CERNOVOL (Institutul de Arheologie din Kiev, Ucraina)
Metode de reconstrucţie a locuinţelor de lut tripoliene
Eduard OVCINNIKOV (Institutul de Arheologie din Kiev, Ucraina)
Vasele de provizii în clasificarea ceramicii Cucuteni-Tripolie
Sergiu HEGHEA (IPC)
Aşezările complexului cultural Precucuteni – Cucuteni-Tripolie din regiunea Podişului Moldovei de Nord
Ghenadie SÎRBU (IPC)
Monumente de tip Gordineşti din perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului
Mariana SÎRBU (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău), Eugen MISTREANU (Agenţia Naţională Arheologică)
Depozitul din perioada târzie a epocii bronzului, descoperit în com. Antoneşti, raionul Cantemir 4
Joi, 23 mai 2013, 9.00-17.30, Sala Mică
SECŢIA „ARHEOLOGIE”
9.00-13.00. Moderatori: dr. hab. Oleg LEVIŢKI, dr. Aurel ZANOCI
Alexandru LEVINSCHI (Muzeul Academiei de Ştiinţe a Moldovei), Emanuil BRIHUNEŢ (IPC)
Specificul amplasării vestigiilor din Hallstattul timpuriu în preajma satelor Zamciogi şi Rădeni de pe râul Ichel
Vasilii ILCIŞIN (Întreprinderea de stat „OASU Podil’ska Arheologhia”, Ternopol, Ucraina)
Vestigii din epoca bronzului târziu – Hallstattul timpuriu din aşezarea de lângă s. Zelence, reg. Ternopol (în baza materialului din săpăturile de salvare din anul 2012)
Dr. hab. Oleg LEVIŢKI, dr. Maia KAŞUBA (IPC)
Noi date referitoare la prezenţa factorului hallstattian (carpato-dunărean) în regiunea nord-pontică în sec. XII-VI î. Hr.
Dr. Aurel ZANOCI (Universitatea de Stat din Moldova)
Fortificaţiile din arealul culturilor Cozia-Saharna şi Cernîi Les: studiu comparativ
Vasile HAHEU (IPC)
Sciţii în mediul tracilor septentrionali: probleme şi perspective
Dr. Natalia MATEEVICI (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău), dr. Tatiana SAMOILOVA (Institutul de Arheologie al Academiei Naţionale a Ucrainei, Odessa)
Imagini de vase greceşti antice de pe ştampilele amforistice de Sinope de la Tyras
Dr. Octavian MUNTEANU (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău), Vasile IARMULSCHI (IPC)
Lingurile de lut descoperite în mediul culturii Poieneăti-Lucăşeuca
Alexandr MALIUKEVICI (Muzeul de Arheologie, Odesa)
Artefacte tracice de cult din sanctuarul scitic târziu de la Mologa
Serghei AGULNICOV, Serghei KURCEATOV (IPC)
Un tumul al elitei sarmatice din stepa Bugeacului
Serghei KURCEATOV (IPC)
Tamgalele sarmatice din spaţiul nord-vest pontic. Perioadele de răspândire 8

14.00-17.30. Moderatori: dr. Serghei COVALENCO, dr. Valeriu CAVRUC
Dr. Valeriu CAVRUC (Muzeul Carpaţilor Orientali, Sf. Gheorghe, România)
Impactul noilor datări C14 asupra reconstituirii evoluţiilor culturale pe parcursul epocii bronzului în Europa de Sud-Est
Dr. Sergiu MATVEEV (Universitatea de Stat din Moldova)
Studiile de sol şi analiza spaţială aplicate la siturile de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la Sobari şi Lipoveni
Veaceslav SPRINCEAN (Universitatea de Stat din Moldova), Mihail ENACHE (Universitatea Tehnică din Moldova), dr. Valerian CIOBOTARU (Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM), dr. Andrei NICIC (Universitatea de Stat din Moldova)
Metoda Energy-dispersive X-ray spectroscopy şi identificarea surselor materiei prime preistorice din microzona Saharna
Dr. Dan ŞTEFAN (Universitatea din Bucureşti)
Metoda de datare cu radiocarbon. Evoluţii şi perspective
Dr. Roman CROITOR (IPC)
Calul domestic din epoca fierului timpuriu în Crimeea
Vasile HAHEU (IPC), dr. Dumitru BRATCO (Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Horticultură şi Tehnologii Alimentare)
Inventar şi activităţi în practica viticulturii la tracii septentrionali
Dr. Liliana CONDRATICOVA (IPC)
Arta podoabelor: repere istoriografice
Dr. Sergiu TABUNCIC (Institutul de Istorie Stat şi Drept al AŞM)
Despre „Movila Uriaşului” din părţile Sorocii 9

Vineri, 24 mai 2013, 9.00-13.00, Sala Mică
SECŢIA „ARHEOLOGIE”
Moderatori: dr. Nicolae TELNOV, dr. Lilia DERGACIOVA
Ion CEBAN (IPC)
Vestigii arheologice de tip Dridu din zona Prutului Inferior
Dr. Ion URSU (IPC)
Armamentul defensiv la populaţiile turanice din spaţiul carpato-nistrean
Dr. Lilia DERGACIOVA (IPC)
Noi descoperiri monetare de la Răzeni, raionul Ialoveni
Dr. Svetlana REABŢEVA (IPC)
Garnitura de centură din tumulul de lângă satul Bădragii Vechi, raionul Edineţ, în contextul constituirii şcolii de prelucrare a metalelor neferoase din Europa de Sud-Est
Dr. Nicolai TELNOV (IPC)
Rezultate ale cercetărilor arheologice în raioanele din stânga Nistrului (2003-2012)
Serghei AGULNICOV (IPC), Sergiu POPOVICI (Agenţia Naţională Arheologică)
O nouă fortificaţie din perioada târzie a epocii bronzului – Congaz-Carasu
Serghei AGULNICOV (IPC), Sergiu POPOVICI, Eugen MISTREANU (Agenţia Naţională Arheologică)
Aşezarea din epoca bronzului târziu Taraclia-Gaidabul I
Larisa CIOBANU (IPC), Ion NOROC (Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Chişinău)
Materiale din aşezarea cu mai multe nivele de locuire Ustia-La Plopi, raionul Glodeni
Dr. Vlad VORNIC (Agenţia Naţională Arheologică), Larisa CIOBANU (IPC), Sergiu TABUNCIC (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM), Sergiu POPOVICI (Agenţia Naţională Arheologică), Vasile IARMULSCHI (IPC)
Date preliminare privind investigaţiile arheologice de la Zamciogi-Valea Tişovei (com. Rădeni, raionul Străşeni)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu