marți, 4 iunie 2013

ArheoInvest - III

Pe data de 6-8 iunie 2013 la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va avea loc Congresul III de Cercetări Interdisciplinare în Arheologie - ArheoInvest. Pe 8 iunie vor fi realizate vizite de documentare la siturile arheologice din zona Saharna (r. Rezina) şi Orheiul Vechi (r. Orhei), Republica Moldova.
Catedra Arheologie şi Istorie Antică va participa cu comunicarea:

  • Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Sergiu Matveev, Andrei Nicic, Mihail Băţ, Andrei Corobcean, Cercetări de arheologie spaţială în regiunea Nistrului MijlociuJOI, 6 IUNIE 2013
INVESTIGAŢII FIZICE ŞI CHIMICE
Moderator: Nicolae BUZGAR
Secretar: Viorica VASILACHE
Sala H1 (Casa Catargi)
15.00 – 15.15 Dumitru BOGHIAN, Mihai GRAMATICU, Silviu Gabriel STROE, Traian Lucian SEVERIN, Sorin IGNĂTESCU, Investigații traseologice pe un lot de unelte de piatră șlefuită descoperite în situl FeteștiLa Schit (com. Adâncata, jud. Suceava)
15.15 – 15.30 Ion SANDU, Viorica VASILACHE, Dumitru BOGHIAN, Sergiu-Constantin ENEA, Ciprian-Cătălin LAZANU, Investigații pe loturi de fragmente ceramice șpigmenți minerali provenind din situl cucutenian Tăcuta–Dealul Miclea/Paic, jud. Vaslui
15.30 – 15.45 Ana ILIE, Daniela STAN, Bogdan CONSTANTINESCU, Analize XRF asupra pigmenților identificați pe ceramică și figurine gumelnițene din colecția Complexului Muzeal „Curtea omneaască” Târgoviște
15.45 – 16.00 Florica MĂȚĂU, Valentin NICA, Petronel POSTOLACHE, Vasile COTIUGĂ, Alexandru STANCU, Testarea alegerilor tehnologice: studiul analitic al ceramicii din situl arheologic CucuteniCetățuie
16.00 – 16.15 Mihai GRAMATICU, Dumitru BOGHIAN, Silviu Gabriel STROE, Traian Lucian SEVERIN, Sorin IGNĂTESCU, Analize ceramografice pe loturi de materiale arheologice Precucuteni III și HorodișteaErbiceni
16.15 – 16.30 Bogdan Petru NICULICĂ, Viorica VASILACHE, Dumitru BOGHIAN, Ion SANDU, Studiul arheometric al unor fragmente de ceramică din aşezarea Komariv (Komarów) de la AdâncataSub Pădure, jud. Suceava
16.30 – 16.45 Discuţii
16.45 – 17.00 Pauză de cafea

BIOARHEOLOGIE
Moderator: Simina STANC
Secretar: Monica LUCA
Sala H1 (Casa Catargi)
17.00 – 17.15 Mihaela DANU, George BODI, Palinologia arheologică în România o privire în trecut și stadiul actual
17.15 – 17.30 Valentin RADU, Dragomir Nicolae POPOVICI, Cătălina CERNEA, Ioan CERNĂU, Adrian BĂLĂŞESCU, Culesul moluştelor în eneolitic. Studiu de caz al unei acumulări de bivalve din situl eneolitic BorduşaniPopină (România)
17.30 – 17.45 Luminiţa BEJENARU, Vasile COTIUGĂ, Noi date arheozoologice din așezarea Precucuteni de la Târgu Frumos (jud. Iași)
17.45 – 18.00 Simina STANC, Valentin RADU, Analiza arheozoologică a unui eşantion din așezarea de la Niculițel (cultura Babadag)
18.00 – 18.15 Claudia RADU, KIRÁLY Lajos, Diagnostic diferențial pentru o leziune litică identificată pe un schelet din perioada neolitică de la Suplacu de Barcău (județul Bihor, România)
18.15 – 18.30 Monica LUCA, Anna LINDERHOLM, Adrian BĂLĂȘESCU, Simina STANC, Greger LARSON, Analiza arheogenetică a unor resturi de suine din perioada calcolitică de pe teritoriul României
18.30 – 18.45 Angela SIMALCSIK, Robert Daniel SIMALCSIK, Vasilica Monica GROZA, Analiza paleopatologică a seriei scheletice deshumate din necropola medievală de la Lozova, Republica Moldova (secolele XIV-XV)
18.45 – 19.00 Discuţii
Postere
Adrian BĂLĂȘESCU, Carlos TORNERO, Ughetto-Monfrin JOËL, Valentina VOINEA, Marie BALASSE,
Sezonalitatea nașterilor la oi și vite în situl calcolitic de la Cheia (mileniul V BC, Cultura Hamangia), prin analize de izotopi stabili
Simina STANC, Luminița BEJENARU, Mariana POPOVICI, Variabilitatea frecvenței suinelor (Sus
scrofa domesticus and Sus scrofa ferus) în epoca bronzului pe teritoriul României
Mariana POPOVICI, Simina STANC, Luminița BEJENARU, Suinele (Sus scrofa domesticus şi Sus
scrofa ferus) din epoca bronzului de pe teritoriul României: o abordare morfometrică
Simina STANC, Ionela MOCANU, Exploatarea resurselor animale în aşezarea de la Răcari (judeţul Dolj): date arheozoologice

VINERI, 7 IUNIE 2013
ETNOARHEOLOGIE ŞI ARHEOLOGIE EXPERIMENTALĂ
Moderatori: Pierre PÉTREQUIN, Marius ALEXIANU
Secretar: Felix-Adrian TENCARIU
Sala H1 (Casa Catargi)
09.00 – 09.20 Marius Gheorghe BARBU, Arheologie experimentală vs. recreare istorică. Studiu de caz: antichitatea dacică și romană
09.20 – 09.40 Nelu ZUGRAVU, Arheologia identităţii etnice
09.40 – 10.00 Felix-Adrian TENCARIU, Etnoarheologia ceramicii. Câteva consideraţii privind meşteşugul olăritului în Moldova
10.00 – 10.20 Theodor IGNAT, Vasile OPRIŞ, Cătălin LAZĂR, Consideraţii privind ceramica culturii Gumelniţa pe baza unui studiu de arheologie experimentală
10.20 – 10.40 Monica MĂRGĂRIT, Valentin RADU, Mădălina VOICU, Cătălin LAZĂR, Experimentul în slujba arheologiei. Un model de atelier experimental desfășurat pe șantierul arheologic de la Sultana–Malu Roșu (jud. Călărași)
10.40 – 11.00 Senica ȚURCANU, Ciprian LAZANU, Asupra prezenței săniilor de treierat de tip tribulum la nordul Dunării de Jos
11.00 – 11.20 Pauză de cafea
11.20 – 11.40 Theodor IGNAT, Vasile OPRIŞ, Cătălin LAZĂR, Observaţii privind arhitectura culturii Gumelniţa pe baza unui studiu de arheologie experimentală III: rezultatele din 2012 
11.40 – 12.00 Pierre PÉTREQUIN, Studii comparative asupra exploatării izvoarelor de apă sărată din Guinea și zona Jura din Franța
12.00 – 12.20 Marius ALEXIANU, Andrei ASĂNDULESEI, Radu BALAUR, Robin BRIGAND, Ştefan CALINIUC, Vasile COTIUGĂ, Roxana-Gabriela CURCĂ, Gheorghe ROMANESCU, Ion SANDU, Felix-Adrian TENCARIU, Olivier WELLER, Densitatea diacronică a habitatului (de la paleolitic până în secolul al IV d.Hr.) în jurul izvoarelor de apă sărată din zona est-carpatică a României. Un model etnoarheologic
12.20 – 13.00 Discuţii

GEOARHEOLOGIE
Moderator: Gheorghe ROMANESCU
Secretar: Cristi STOLERIU
Sala H1 (Casa Catargi)
15.00 – 15.15 Constantin HAITĂ, Micromorfologia secvențelor antropice din tell-ul calcolitic de la BordușaniPopină
15.15 – 15.30 Constantin PREOTEASA, Caracteristici ale mediului natural din spațiul șperioada de evoluție a complexului cultural PrecucuteniCucuteniTripolye
15.30 – 15.45 Gheorghe ROMANESCU, Ionuț-Cristi NICU, Relația om-apă din preistorie până în prezent. Studiul de caz pentru Valea Oii (România)
15.45 – 16.00 Ionuț-Cristi NICU, Gheorghe ROMANESCU, Andrei ASĂNDULESEI, Vasile COTIUGĂ, Caracteristicile morfometrice și geomorfologice ale mediului din bazinul Valea Oii. Implicații directe asupra siturilor arheologice
16.00 – 16.15 Elmar SCHMALTZ, Michael MÄRKER, Reconstrucția landșaftului șmodelarea hidro-eroziunii pentru analiză geoarheologică în bazinul Mugello (Toscana, Italia)
16.15 – 16.30 Radu-Ștefan BALAUR, Andrei ASĂNDULESEI, Distribuția spațială a așezărilor eneolitice din Câmpia Moldovei
16.30 – 16.45 Pauză de cafea
16.45 – 17.00 Neculai BOLOHAN, Cristian SECU, Andrei ASĂNDULESEI, Un peisaj arheologic, un palimpsest și începuturile unei ample investigații științifice întreprinse în porțiunea de sud a bazinului Cracău-Bistrița
17.00 – 17.15 Ion NICULIŢĂ, Aurel ZANOCI, Sergiu MATVEEV, Andrei NICIC, Mihail BĂŢ, Andrei COROBCEAN, Cercetări de arheologie spaţială în regiunea Nistrului mijlociu 
17.15 – 17.30 Alexandru BERZOVAN, Ștefan HONCU, Putere și control în secolele V-III î.Hr. Un studiu de caz: fortificația getică de la Poiana MănăstiriiÎntre Șanțuri (com. Țibana, jud. Iași)
17.30 – 17.45 Alexandru Leonard DOROGOSTAISKY, Alexandru HEGYI, Câmpia Bărăganului, aprilie – mai 2013: o odisee spaţială
17.45 – 18.00 Andrei ASĂNDULESEI, Vasile COTIUGĂ, Robin BRIGAND, Combinarea fotografiei aeriene oblice cu prospecțiunile geofizice. Un model de cercetare operativă pentru siturile arheologice calcolitice
18.00 – 18.15 Andrei ASĂNDULESEI, Felix-Adrian TENCARIU, Aurel MELNICIUC, Dumitru BOGHIAN, Prospecțiuni magnetometrice în așezarea Cucuteni de la RipiceniHolm, jud. Botoșani
18.15 – 18.30 Coriolan H. OPREANU, Vlad-Andrei LĂZĂRESCU, Ascultând vocea pământului. Investigații geofizice în orașul roman Porolissum (jud. Sălaj)
18.30 – 18.45 Andrei ASĂNDULESEI, Vasile COTIUGĂ, Investigații non-invazive în fortificația liniară „Valul lui Athanarich”

18.45 – 19.00 Ioan IAȚCU, Mitică PINTILEI, O bază de date cu motive decorative ale bazilicilor dobrogene, georeferențiate
POSTER
Andrei ASĂNDULESEI, Vasile COTIUGĂ, Ionuț-Cristi NICU, Cercetări geofizice în sisteme de fortificație ale așezărilor Cucuteni

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu