miercuri, 6 noiembrie 2013

CMPC - Expo - 2013

Între 6-8 noiembrie 2013 la Muzeul de Antichităţi Tudor Arnăut al Universităţii de Stat din Moldova se va putea vizita Expoziţia fotografică "Salvgardarea patrimoniului arheologic naţional. Cercetări preventive şi de salvare 2012-2013". Între partenerii expoziţiei se regăseşte Agenţia Naţională Arheologică, Centrul de Management al Patrimoniului Cultural, LCŞ "Tracologie" a USM ş.a. Prezentarea expoziţiei se va realiza în cadrul Colocviului de Numismatică (III) pe 8 noiembrie la orele 13.00.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu