duminică, 9 decembrie 2012

Bucovina - file de Istorie


Pe 23-25 noiembrie 2012 Consiliul Judeţean Suceava, Muzeul Bucovinei (Suceava), Universitatea "Ştefan cel Mare" (Suceava) şi Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional (Suceava) au organizat Simpozionul "Bucovina - file de Istorie". Ediţia a XIV-a cu participarea cercetătorilor din diferite centre ştiinţifice din Republica Moldova şi România.

Catedra Arheologie şi Istorie Antică a participat cu comunicările:
 • Valerii Kavruk, Arheologia sării în România
 • Aurel Zanoci, Traco-getii din bazinul Nistrului Mijlociu în lumina noilor descoperiri arheologice

Alte comunicări în domeniul arheologiei:
 • Dragomir Popovici (Bucureşti), Omul şi mediul în arheologia preistoriei româneşti.
 • Dan Monah, Ştefan Caliniuc (Iaşi), Complexe religioase din culturile Precucuteni şi Cucuteni.
 • Loredana Solcan (Iaşi), O privire retrospectiva asupra cercetării ideilor religioase din cultura Cucuteni.
 • Andreea Vornicu (Iaşi), Utilizarea microscopiei în determinarea funcţionalităţii unor obiecte de os din aşezarea precucuteniana de la Târgu Frumos.
 • Mugur Andronic, Bogdan Petru Niculica (Suceava), Privire generala asupra culturii Precucuteni din judeţul Suceava.
 • Senica Turcanu (Iași), Consideraţii asupra obiectelor de podoaba reprezentate pe statuetele antropomorfe masculine Cucuteni-Tripolie.
 • Sergiu Bodean (Chişinău), Consideraţii privind siturile Cucuteni A – Tripolie B I din Podişul Codrilor şi Câmpia Nistrului.
 • Stefan Caliniuc (Iași), Decor şi simboluri pe pintaderele culturii Cucuteni.
 • Gheorghe Dumitroaia, Dan Monah, Constantin Preoteasa, Dumitru Bostan, Daniel Garvan, Roxana Munteanu, Dorin Nicola, Lucian Uta, Amenajări interioare ale construcţiilor cucuteniene de la Poduri (campaniile 2006-2009). Contextul descoperirilor, tehnici şi mijloace de restaurare/conservare.
 • Daniel Garvan, Roxana Munteanu (Piatra Neamţ), Un lot de ceramica de tip Cucuteni C de la Gârcina (jud. Neamţ).
 • Lacramioara Elena Istina (Bacău), Un recipient din corn de cerb descoperit în campania 2012 în staţiunea cucuteniană de la Fulgeriş, jud. Bacau.
 • Andrei Asandulesei, Ionut-Cristi Nicu, Silviu Gania, Vasile Cotiuga, Gheorghe Romanescu (Iaşi), Evaluarea şi monitorizarea siturilor arheologice preistorice. Studii de caz aparţinând culturii Cucuteni din bazinul Bahluieţului.
 • Florentina Oleniuc, Date arheozoologice privind resturile faunistice identificate în câteva situri arheologice aparţinând aspectului cultural Precucuteni – Cucuteni faza B de pe teritoriul României.
 • Marian Neagu (Călăraşi) Mirela Vintilă, Carmen Niculescu (Bucuresti), Date noi privind cercetarea interdisciplinara a plasticii neo-eneolitice danubiene.
 • Gheorghe Lazarovici, Magda Lazarovici (Cluj-Napoca), Bogdan Constantinescu (Bucuresti), Metalurgia aurului în epoca cuprului din România. Noi date şi analize.
 • Alexandru Dragoman (Bucureşti), „Importuri” ceramice în aşezarea de la Vădastra.
 • Stanica Pandrea (Brăila), Observaţii cu privire la aşezările Gumelniţa de tip tell din Câmpia Brăilei.
 • Ioana Monica Badocan (Cluj-Napoca), Principiul polarităţii în neolitic, eneolitic şi epoca bronzului.
 • Ioan Ignat (Dorohoi), Un nou sit arheologic în satul Dumeni, comuna George Enescu, judeţul Botoşani.
 • Dumitru Boghian (Suceava), Aurel Melniciuc (Botoşani), Locul staţiunilor Cucuteni A-B 1 din partea de NV a Depresiunii Prutului Mijlociu în cadrul aspectelor regionale contemporane.
 • Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Felix-Adrian Tencariu, Diana-Mariuca Vornicu, Andreea Vornicu, Radu-Gabriel Furnica, Bogdan Munteanu (Iaşi), Noile cercetări arheologice din situl de la Coste;ti – Cier (Lângă şcoala), jud. Iaşi.
 • Matei Sebastian (Buzău), Consideraţii privind tipologia şi cronologia ceştilor-opaiţ.
 • Daniel Costache (Buzău), Tipuri de aşezări din cadrul culturii Monteoru între râurile Prahova şi Buzău.
 • Florentina Oleniuc, Prima colecţie de seminţe provenite de la fructe cărnoase şi indehiscente (simple şi compuse) din cadrul Muzeului Bucovinei Suceava
 •  Dumitru Boghian, Sorin Ignatescu, Bogdan Petru Niculica, Vasile Budui, Sergiu-Constantin Enea, Ion Ignat, Loredana Pricop, Alexandru Gafincu, Cercetările arheologice din T2/2012 de la Costâna – Imaş, jud. Suceava.
 • Dumitru Boghian, Ciprian-Cătălin Lazanu, Sergiu-Constantin Enea, Felix-Adrian Tencariu, Diana-Mariuca Vornicu, Andreea Vornicu, Loredana Pricop, Alexandru Gafincu, Radu-Gabriel Furnica, Bogdan Munteanu, Consideraţii preliminare referitoare la cercetările arheologice de la Tăcuta – Dealul Miclea / Paic (campaniile 2011 - 2012).
 • Felix-Adrian Tencariu, Ion Sandu, Mariuca-Diana Vornicu, Viorica Vasilache, Andreea Vornicu (Iaşi), Un nou topor de bronz cu disc descoperit pe teritoriul Moldovei.
 • Mihai Wittenberger (Cluj-Napoca), Câteva observaţii despre cenuşarele culturii Noua.
 • Valerii Kavruk (Sf. Gheorghe), Arheologia sării în România.
 • Aurel Zanoci (Chişinău), Traco-getii din bazinul Nistrului Mijlociu în lumina noilor descoperiri arheologice.
 • Sorin Ignatescu (Suceava), Teme de preistorie şi istorie antica în filatelia româneasca.
 • Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, Ştefan Honcu (Tulcea), Noi descoperiri la Slava Rusa – locuirea romana timpurie.
 • Alexandru Flutur (Timişoara), Săpăturile arheologice preventive din castrul de legiune Berzobis – 2012.
 • Mihaela Iacob (Tulcea), Relaţiile culturale şi politice între provincia Moesia Inferior şi Egipt – documentaţia numismatica şi epigrafica.
 • Mircea Ignat (Suceava), Valurile de pământ – posibile reinterpretări.
 • Nicolae Ursulescu, Vasile Cotiuga, Andrei Asăndulesei (Iaşi), Noi date şi interpretări referitoare la valul antic dintre Stoicani şi Ploscuteni.
 • Adriana Panaite (Bucureşti), Drumurile romane în Moesia Inferior. Etape de construcţie.
 • Theodor Isvoranu (Bucureşti), Un tezaur monetar antic din zona pruto-nistreana.
 • Natalia Mateevici (Chişinău), Ştampile de Akanthos în colecţii de ştampile de la Tyras (săpăturile din anii 1998-2008).
 • Daniel Cicalau (Botoşani), Despre pandantivele prismatice din os din aria culturii Sântana de Mureş.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu