duminică, 9 decembrie 2012

Violenţa în Sud-Estul european

Pe 14-15 decembrie 2012 la Universitatea de Stat din Moldova a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Violenţa în Sud-Estul european: discurs, practică şi mesaj. Societate. Politică. Religie. Cultură" cu participarea cercetătorilor din diferite centre ştiinţifice din Republica Moldova şi România.

Catedra Arheologie şi Istorie Antică a participat cu comunicările:


  • Andrei Nicic, Practici "macabre" la comunităţile umane din nord-vestul Pontului Euxin de la începutul primei epoci a fierului
  • Andrei Corobceanu, Sud-Estul Europei şi expediţia scitică a lui Darius I 
  • Sergiu Matveev, Violenţe la frontiera Moesiei: surse narative şi arheologice
PROGRAM

9.00-9.30 – Ceremonia de deschidere. Sala Senatului
Alocuţiuni de deschidere
- Igor Şarov, Decanul Facultăţii Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova
- Petre Guran, Directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău
- Roman Kwiatkowski, Directorul biroului Antenei din Chişinău a Agenţiei Universitare a Francofoniei
- Sven-Joachim Irmer, Directorul Fundaţiei Konrad Adenauer pentru România şi Republica Moldova (scrisoarea de salut va fi prezentată de Natalia Corobca-Ianusevici, coordonatoare de programe, Fundaţia Konrad Adenauer, Biroul din Republica Moldova)
- Sorin Şipoş, Prorectorul Universităţii din Oradea
- Emil Dragnev, Şeful Catedrei UNESCO Studii Sud-Est europene, Universitatea de Stat din Moldova


9.30-11.30 – Sesiune Ştiinţifică. Sala Senatului

9.30-10.00 Petre Guran (Bucureşti), Iov şi violenţa unanimă. Limitele epistemologice ale lecturii girardiene
10.00 Franz Lothar Altmann (München), After the Century of European Wars, the Development of an All-European `Community of Values´?
10.30 Martin Hauser (Fribourg/Bucureşti), La violence dans les institutions académiques dans la période post-communiste à travers l'Europe

11.40-19.00. Sesiune Ştiinţifică. Secţiunea I. sala 530, bloc central

Moderator: Florin Sfrengeu, Universitatea din Oradea
11.40. Sergiu Matveev (Chişinău), Violenţe la frontiera Moesiei: surse narative şi arheologice
12.00. Andrei Nicic (Chişinău), Practici "macabre" la comunităţile umane din nord-vestul Pontului Euxin de la începutul primei epoci a fierului
12.20. Andrei Corobceanu (Chişinău), Sud-Estul Europei şi expediţia scitică a lui Darius I 

Modreator: Sergiu Matveev, Universitatea de Stat din Moldova
15.00. Florin Sfrengeu (Oradea), „Violenţe” în opera lui Anonymus, „Gesta Hungarorum”
15.20. Emil Dragnev (Chişinău), Violenţa şi legitimitatea puterii în Bizanţ.
15.40. Sorin Şipoş (Oradea), Aspecte ale violenţei în spaţiul transilvan în secolele XIII-XIV
16.00. Igor Bercu (Chişinău), Unele consideraţii privind „Hotarul lui Halil Paşa” şi „cele 2 ceasuri”

Moderator: Sorin Şipoş, Universitatea din Oradea
17.00. Virgiliu Pâslariuc, (Chişinău), „Apocalipsa după Ştefan”: cruzimea ca mesaj politic în timpul domniei lui Ştefan cel Mare
17.20. Andrei Prohin (Chişinău), Voievodul căzut de pe cal: o ipostază a suveranului în cronici
17.40. Eugen Cernenchi (Chişinău), „Pentru ceia ce vor sudui sau vor vătăma solii” - violenţe în activitatea soliilor Ţării Moldovei, secolele XV-XVII
18.00. Pavel Cocârlă (Chişinău), Metodele de pedeapsă corporală conform „Karolinei” lui Carol Quintul

11.40-19.00 – Sesiune Ştiinţifică. Secţiunea II. sala 511, bloc central

Modreator: Ion Eremia, Universitatea de Stat din Moldova
11.40. Lilia Eşanu (Chişinău), Violenţa în societatea din Ţara Moldovei în prima jumătate a secolului XVII
12.00. Valentin Arapu (Chişinău), Fenomenul „răzbunării sângelui” în societatea albaneză
12.20. Barbu Ştefănescu (Oradea), Violenţa ca pedagogie socială – Transilvania, secolul al XVIII-lea
12.40. Stelian Nistor (Oradea), Conditionarile date de factorii naturali, economici si sociali in evolutia comunitatii slovace din satele de pe Valea Superioara a Bistrei

Moderator: Stelian Nistor, Universitatea din Oradea
15.00. Demir Dragnev (Chişinău), Sursele istorice şi tradiţia populară despre acţiunile violente ale luptătorilor rebeli din Europa de Sud-Est în perioada dominaţiei otomane
15.20. Ion Duminica (Chişinău/Sofia), Violenţa în Bulgaria sub stăpânirea otomană ca factor al imigrării bulgarilor la Nord de Dunăre la sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea
15.40. Tudor Candu (Chişinău), Rolul bisericii ortodoxe la soluţionarea cazurilor de violenţă casnică la începutul secolului al XIX-lea
16.00. Silvia Corlăteanu-Granciuc (Chişinău), Securitate şi insecuritate în faţa străinului în Basarabia secolului al XIX-lea. Laxitatea penală faţă de violarea fetelor minore. Studiu de caz

Moderator: Silvia Corlăteanu-Granciuc, Intitutul de Istorie, Stat şi Drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei
17.00. Ion Eremia (Chişinău), Planurile Rusiei faţă de Principatele Române în anul 1806 în lumina unor cercetări recente ale istoricilor din Rusia
17.20. Tudor Ciobanu (Chişinău), Pedepse corporale şi de altă natură în Basarabia în primii ani după anexarea din 1812 şi instituirea funcţiei de călău oficial 
17.40. Valentin Tomuleţ, Andrei Emilciuc (Chişinău). Poziţia cercurilor imperiale ruse faţă de mişcarea de eliberare naţională a grecilor şi Revoluţia lui Tudor Vladimirescu (În baza corespondenţei oficiale a lui Pavel Pestel) 
18.00. Ion Gumenâi (Chişinău), Loialitate şi constrângere în politica religioasă din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea

Sâmbătă, 15 decembrie

9.00-19.00 – Sesiune Ştiinţifică

Moderator: Virgiliu Pâslariuc, Universitatea de Stat din Moldova
9.00. Lilian Ciachir (Bucureşti), Le christianisme dans le Sud-Est européen et la problématique de la violence
9.20. Irina Cereş (Chişinău), Violenţa administraţiei şi militarilor ruşi faţă de populaţia Principatelor Române în timpul războiului ruso-turc din anii 1806-1812
9.40. Valentin Tomuleţ, Abuzurile militarilor ruşi cantonaţi în Basarabia şi formele de rezistenţă a populaţiei locale (anii 1812-1828)
10.00. Alina Felea (Chişinău), Violenţa în familie în Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-lea
10.20. Alexandru Roitman (Chişinău), Pagini necunoscute din istoria Basarabiei: Violenţelele anti-evreieşti din anii 1881-1882

Moderator: Gabriel Moisa, Universitatea din Oradea
11.20. Andrei Cuşco (Chişinău), Violenţă, mobilizare şi tendinţe naţionalizante în Imperiul Rus în timpul Primului Război Mondial (1914-1917)
11.40. Irina Ijboldina (Chişinău), Opoziţia spirituală dintre „violenţă” şi „smerenie” în gândirea emigraţiei ruse (observaţii asupra materialelor presei emigraţiei ruse din anii 1920)
12.00. Petru Negură (Chişinău), De la pedepse corporale la violenţă simbolică: şcolile primare rurale din Basarabia interbelică
12.20. Igor Şarov, Gheorghe Palade (Chişinău), Asasinările în masă din RASSM în perioada Marii Terori. Studiu de caz: familiile Turuta şi Ojog

Moderator: Octavian Ţâcu, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
15.00. Igor Caşu (Chişinău), Represiune politică şi violenţă în primul an de ocupaţie sovietică a Basarabiei
15.20. Gheorghe Palade (Chişinău), Din dosarele securităţii sovietice (1940-1941): consideraţii privind aplicarea violenţei
15.40. Antonio Faur (Oradea), Un spaţiu al violenţei şi terorii: ghetoul evreiesc din Oradea, 1944
16.00. Gabriel Moisa (Oradea), Revoltele ţărăneşti anticomuniste în Bihor şi Arad: vara anului 1949

Moderator: Antonio Faur, Universitatea din Oradea
17.00. Ludmila Tihonov (Chişinău), Legislaţia comunistă din RSSM şi Biserica
17.20. Dorin Lozovanu (Chişinău), Violenţa generată de factorii etnici şi confesionali în Europa de Sud-Est
17.40. Octavian Ţîcu (Chişinău), Violenţa şi modelarea opiniei publice în timpul conflictului transnistrean
18.00. Victoria Vrabie, Vera Erhan (Chişinău), Aspecte antropologice ale violenţei în perioada de tranziţie

18.50-19.30 – Lansări editoriale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu