duminică, 9 decembrie 2012

Sesiunea anuală de rapoarte (Vaslui)

Pe 6 decembrie 2012 la Muzeul Județean “Stefan cel Mare” (Vaslui) a avut loc Sesiunea anuală de rapoarte cu participarea cercetătorilor din diferite centre ştiinţifice din România și Republica Moldova.

Catedra Arheologie şi Istorie Antică a participat cu comunicarea:
 • Aurel Zanoci, Tipologia şi evoluţia porţilor de acces în fortificaţiile din spaţiul tiso-nistrean (sec. XI-III a. Chr.)


Alte comunicări în domeniul arheologiei:
 • Prof. univ. dr. Mircea Babes, Institutul de Arheologie „V. Pârvan” Bucureşti - Bastarnii de la Poieneşti. 60 de ani după publicaţia monografică a profesorului Radu Vulpe
 • Prof. univ. dr. Nelu Zugravu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi - Constantin cel Mare şi "Edictul” de la Milano
 • Prof. univ. dr. VLAD CODREA, Univ. „Babeş-Bolyai” Cluj - Cronica unei descoperiri aşteptate: picturile rupestre din peştera Coliboaia, judeţul Bihor
 • Dr. MIHAI BRANZILĂ, BOGDAN GABRIEL RĂŢOI, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, LAURENŢIU URSACHI, Muzeul „V. Pârvan” Bârlad, Prof. univ. dr. VLAD CODREA, Univ. „Babes-Boliay” Cluj - Sedimentologia şi paleontologia carierelor de piatră de la nord de Bârlad
 • Dr. IONUŢ GRĂDIANU, Complexul Muzeal Neamţ - Palaeorhynchus sp. (Teleostei: Palaeorhynchidae) din formaţiunile oligocene de la Gura Humorului
 • Dr. ROXANA MUNTEANU, Complexul Muzeal Neamţ - Topoare de piatră din colecţia Muzeului de Istorie din Piatra Neamţ
 • DANIEL GARVĂN, Complexul Muzeal Neamţ - Plastica antropomorfă precucuteniană de la Costisa, judeţul Neamţ
 • Dr. IOANA MONICA BADOCAN, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Simbolismul măştii în neolitic şi eneolitic
 • Dr. SENICA ŢURCANU, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Podoabe pentru păr din cultura Cucuteni
 • CONSTANTIN PREOTEASA, Complexul Muzeal Neamţ - Câteva caracteristici privind habitatul cucutenian din Depresiunea Tazlău-Caşin
 • LĂCRĂMIOARA ELENA ISTINA, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău - 10 campanii de cercetări arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriş, judeţul Bacău
 • Dr. AUREL MELNICIUC, Muzeul Judeţean Botoşani, Prof. univ. dr. DUMITRU BOGHIAN, Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava - Plastica şi reprezentările antropomorfe din aşezările fazei Cucuteni A-B1 din partea de N-V a Depresiunii Prutului Mijlociu
 • MARIN ROTARU, Giurcani, Dr. CRISTIAN ONEL, Şcoala Roşieşti, LAURENŢIU URSACHI, Muzeul „V. Pârvan” Bârlad - Plastica din faciesul Stoicani-Aldeni de pe teritoriul judeţului Vaslui
 • GHENADIE SIRBU, Institutul Patrimoniului Cultural Chisinău - Plastica antropomorfă şi zoomorfă din situl eneolitic Trinca-La Sanţ (r. Edineţ, R. Moldova). Campania 2011
 • Prof. univ. dr. DUMITRU BOGHIAN, Univ. „Stefan cel Mare” Suceava, CIPRIAN LAZANU, CORNELIU HOBINCU, Muzeul Judeţean „Stefan cel Mare” Vaslui, Dr. SERGIU ENEA, Scoala Tg. Frumos, Dr. FELIX-ADRIAN TENCARIU, Dr. DIANA-MĂRIUCA VORNICU, ANDREEA VORNICU, LOREDANA PRICOP, ALEXANDRU GAFINCU, RADU FURNICĂ, BOGDAN MUNTEANU, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi - Consideraţii preliminare referitoare la materialele arheologice descoperite în Groapa 1/2011 din situl Tăcuta-Dealul Miclea/Paic
 • Prof. univ. dr. DUMITRU BOGHIAN, Univ. „Stefan cel Mare” Suceava, CIPRIAN LAZANU, Muzeul Judeţean „Stefan cel Mare” Vaslui, Dr. SERGIU ENEA, Scoala Tg. Frumos, Dr. FELIX-ADRIAN TENCARIU, Dr. DIANAMĂRIUCA VORNICU, ANDREEA VORNICU, LOREDANA PRICOP, ALEXANDRU GAFINCU, RADU FURNICĂ, BOGDAN MUNTEANU, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi - Noi date despre necropola de Epoca bronzului (Noua I) de la Tăcuta-Dealul Miclea/Paic
 • Prof. univ. dr. DUMITRU BOGHIAN, Univ. „Stefan cel Mare” Suceava, SERGIU ENEA, Scoala Tg. Frumos, FELIX-ADRIAN TENCARIU, DIANA-MĂRIUCA VORNICU, ANDREEA VORNICU, RADU FURNICĂ, BOGDAN MUNTEANU, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi - Situaţia sitului de la Costesti-Cier (Lângă Scoală), judeţul Iaşi
 • Dr. hab. EUGEN SAVA, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei Chişinău - Cercetările arheologice şi interdisciplinare ale "cenuşarelor" culturii Noua
 • Dr. MIHAI WITTENBERGER, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Unele consideraţii privind funcţionalitatea cenuşarelor culturii Noua
 • Dr. ILIE LASCU, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia - Depozitul de bronzuri de la Pianu de Jos, judeţul Alba
 • Dr. BOGDAN NICULICĂ, IOAN IGNAT, Muzeul Bucovinei Suceava - Câteva observaţii legate de două descoperiri de bronzuri din cuprinsul Bucovinei
 • VASILE DIACONU, Muzeul de Istorie Roman - Piese de harnaşament specifice Bronzului Târziu din zona nord-vest pontică. Studiu de caz - psaliile 
 • Dr. AUREL ZANOCI, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei Chisinău - Tipologia şi evoluţia porţilor de acces în fortificaţiile din spaţiul tiso-nistrean (sec. XI-III a. Chr.)
 • Conf. univ. dr. OCTAVIAN MUNTEANU, Univ. „Ion Creangă” Chisinău, VASILE IARMULSCHI, Dr. AL. POPA, Institutul Patrimoniului Cultural Chisinău - Toporasul cu aripioare descoperit în fortificaţia getică de la Horodca Mică (r. Ialoveni, R. Moldova)
 • Dr. GEORGE BOUNEGRU, TEODOR MUNTEAN, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia - Propunere de reconstituire a procesului tehnologic de realizare a acelor din os în epoca romană
 • LOREDANA SOLCAN, Institutul de Arheologie Iaşi - Abordarea structuralistă versus abordarea pragmatică în studierea ideilor religioase în preistorie
 • CONSTANTIN GIURCANU, Bârlad - Tezaurul de monede imperiale romane din Ezer Puieşti, judeţul Vaslui
 • GHEORGHE BACIU, Colegiul Naţional „M. Eminescu” Iaşi - Şcoala Schitului Orgoeşti SEBASTIAN ANDREI DROB, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi - Propunere de analiză multiplă a unor situri arheologice din Câmpia Jijiei Superioare. Studiu în lucru
 • Prof. univ. dr. OCTAVIAN BOUNEGRU, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi - Vasile Pârvan şi începuturile cercetărilor arheologice la Histria
 • Dr. IOAN MITREA, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău - Vasile Pârvan (1882-1927) - părintele scolii moderne de arheologie în România
 • Dr. STELA CHEPTEA, BOBI APĂVĂLOAIEI, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană Iaşi - Palatele uitate de sub Palatul Culturii Iaşi
 • Dr. GEORGE DAN HANCEANU, Muzeul de Istorie Roman - Un sondaj arheologic la fundaţia Bibliotecii Municipale "George Radu Melidon" din Roman
 • CAROL KACSO, Baia Mare - Cercetări de arheologie montană în Maramures
 • Cercet. st. COSTICĂ ASĂVOAIE, Dr. LĂCRĂMIOARA STRATULAT, COSMIN NIŢĂ, Dr. BOGDAN MINEA, Dr. VITALIE JOSANU, Dr. LUCIAN MUNTEANU, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Arhimandrid VICHENTIE AMARIEI, Preot CLEOPA STURZU, M-rea Secu – Popularizarea arheologiei. Un exemplu
 • Cercet. st. COSTICĂ ASĂVOAIE, Dr. LĂCRĂMIOARA STRATULAT, Dr. TAMILIA MARIN, COSMIN NIŢĂ, Dr. BOGDAN MINEA, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Săpături arheologice la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei („Fântâna lui Hodokzin”)
 • Conf. univ. dr. THEODOR MARINESCU, Univ. Politehnică Bucureşti - Prima apariţie a românilor în istoria sud-est europeană
 • GHEORGHE GHERGHE, Bârlad, NICOLAE APOSTOL, Fedeşi - Biserica din Fedeşti, judeţul Vaslui
 • Dr. MARIUS ALEXIANU, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi - Călători străini despre izvoarele cu apă sărată din Moldova
 • LILIA DERGACIOVA, Institutul Patrimoniului Cultural Chişinău – Monedele divizionare ale lui Alexandru I. Definiţii, concepte şi trăsăturiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu