luni, 15 octombrie 2012

Colocviul Numismatic (II). Programul definitiv


9 noiembrie 2012 – Muzeul de Antichităţi, USM

13.00 – Prezentarea expoziţiei “Patrimoniul istorico-arheologic al municipiului Chişinău”.

13.15 –  Prezentarea lucrării Conspecte numismatice (II).

13.30 – Lucrările Colocviului

Moderator: Sergiu MATVEEV

  • Andrei Corobcean (USM), Interpretări despre semne pre-monetare şi schimb în spaţiul nord-vest pontic în mileniul I a. Chr.
  • Elena Arcuş (USM), Moneda elenă şi macedoneană în interfluviul Prut-Nistru.
  • Sergiu Matveev (USM), Monedele – mijloc de propaganda în Imperiul roman. Provincia Dacia.
  • Larisa Ciobanu (IPC AŞM), Efigii feminine pe monedele romane descoperite în spaţiul dintre Prut şi Nistru.
  • Ion Tentiuc (MNAIM), Circulaţia monetara din spaţiul est-carpatic din secolul X până la apariţia statului medieval moldovenesc.
  • Ana BOLDUREANU (MNAIM), Emisiunile monetare de Sadagura.
  • Valentin Arapu (USM), Banii – mijloc de răspândire a bolilor infecţioase şi a epidemiilor.
  • Mariana VASILACHE, Ion Tentiuc (MNAIM), Utilizarea monedelor ca piese cu caracter apotropaic (sec. XVII-XIX).
  • Valentin TomuleŢ (USM), Înlăturarea de pe piaţa din Basarabia a monedelor turceşti şi austriece şi înlocuirea lor cu asignatul rusesc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu