miercuri, 3 octombrie 2012

Sesiunea ştiinţifică MNAIM - 2012Pe 11-12 octombrie 2012 la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc Sesiunea ştiinţifică, ediţia a XXII-a cu participare a arheologilor din diferite centre de cercetare din Republica Moldova.

Catedra Arheologie şi Istorie Antică a participat cu comunicările:
 • Ion NICULIŢĂ, Tudor ARNĂUT, Andrei NICIC, Andrei COROBCEAN (Universitatea de Stat din Moldova) – Rezultatele investigaţiilor arheologice din incinta fortificată de la Saharna Mică (campania 2012)
 • Ion NICULIŢĂ, Aurel ZANOCI, Mihail BĂŢ, Sergiu MATVEEV (Universitatea de Stat din Moldova) – Sistemul defensiv al cetăţii traco-getice Saharna Mare în lumina noilor cercetări arheologice
 • Ion NICULIŢĂ, Aurel ZANOCI, Mihail BĂŢ (Universitatea de Stat din Moldova) – Fortificaţia Buciuşca – cercetări preliminare

Comunicări în domeniul arheologiei:
 • Ion TENTIUC (Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei) – Investigaţiile arheologice din Centrul istoric al Chişinăului realizate de către cercetătorii Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
 • Eugeniu MISTREANU (Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei) – Despre o colecţie de piese litice dintr-o nouă aşezare a culturii Bolgrad-Aldeni din stepa Bugeacului – Chioselia Mare, raionul Cahul
 • Veaceslav BICBAIEV, Mariana VASILACHE (Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei) – Cercetări arheologice şi interdisciplinare în cadrul aşezării cucuteniene „Petreni”. Rezultate preliminare
 • Mariana SÎRBU (Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei) – Piese din piatră descoperite în cadrul aşezărilor complexului cultural Noua-Sabatinovka din spaţiul pruto-nistrean
 • Ion NICULIŢĂ, Tudor ARNĂUT , Andrei NICIC, Andrei COROBCEAN (Universitatea de Stat din Moldova) – Rezultatele investigaţiilor arheologice din incinta fortifi cată de la Saharna Mică (campania 2012)
 • Ion NICULIŢĂ, Aurel ZANOCI, Mihail BĂŢ, Sergiu MATVEEV (Universitatea de Stat din Moldova) – Sistemul defensiv al cetăţii traco-getice Saharna Mare în lumina noilor cercetări arheologice
 • Ion NICULIŢĂ, Aurel ZANOCI, Mihail BĂŢ (Universitatea de Stat din Moldova) – Fortifi caţia Buciuşca – cercetări preliminare
 • Octavian MUNTEANU (Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”) – Generalităţi şi particularităţi ale descoperirilor de tip Poieneşti-Lucaşeuca realizate în anul 2001 la Orheiul Vechi
 • Vasile IARMULSCHI (Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM) – Contribuţii la cronologia culturii Poieneşti-Lucaşeuca
 • Natalia MATEEVICI (Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei) – Un vârf de car „tracic” din valea râului Prut, Republica Moldova
 • Ivan VLASENKO (Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei) – Городище Инундень
 • Ion TENTIUC, Natalia MATEEVICI, Valeriu BUBULICI, Veceslav BICBAEV, Livia SÎRBU, Mariana VASILACHE, Mariana SÎRBU, Eugen MISTREANU (Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei) – Investigaţii arheologice de salvare în centrul târgului medieval al Chişinăului în anul 2012 (note preliminare)
 • Ana BOLDUREANU (Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei) – Cronica descoperirilor numismatice (VII)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu