luni, 22 octombrie 2012

Sesiunea anuală MNEIN - 2012


Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice
„Patrimoniul cultural şi natural:
schimbarea paradigmei sub impactul modernităţii”

23 octombrie 2012
Chişinău, Str. M. Kogălniceanu 82


P R O G R A M U L  C O N F E R I N Ţ E I

9:30 – 10:00    Înregistrarea participanţilor
10:00 – 10:15  Deschiderea Sesiunii
Mihai URSU director general,  MNEIN
10:15 – 10.35
Lansarea:
Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Fascicola Etnografie şi Muzeologie. Volumul 15 (28), Chişinău 2011
Enciclopedia Muzeologiei din Republica Moldova, autori Elena PLOŞNIŢĂ, Mihai URSU, Chişinău 2011

Sesiune de comunicări I
Etnografie şi Muzeologie
10:40 – 12:30
Moderatori: dr. Elena ŞIŞCANU, dr. Silviu ANDRIEŞ-TABAC


  1. Varvara BUZILĂ, dr. secretar ştiinţific,  MNEIN – Obiceiurile - cadru de manifestare a etichetei tradiţionale.
  2. Mihai URSU, director general,  MNEIN – Cele mai vechi fotografii din patrimoniul MNEIN.
  3. Olga LUCHIANEŢ, dr. cercetător ştiinţific principal, MNEIN – Предписания  и запреты в народной культуре населения Бессарабии по материалам творчества Дм. Морузи.
  4. Maria CIOCANU, şef secţie Etnografie, MNEIN. – Viţa de vie între tradiţie şi modernitate.
  5. Elena ŞIŞCANU, dr. cercetător ştiinţific coordonator, MNEIN – Cultura gastronomică în Moldova feudală sau pasiunea lui Mihail Kogălniceanu pentru culinărie.
  6. Corina REZNEAC, cercetător ştiinţific stagiar, MNEIN. – Programul de Stat „Salvează o colindă pentru eternitate”. Note din teren.
  7. Romeo CEMÎRTAN, dr. cercetător ştiinţific superior, MNEIN – Noi monumente descoperite în rezervaţia Ţâpova-Saharna. Complexul de grote de la Cascada Secată, aşezarea getică de pe dealul Ivanesei şi fundamentul construcţiei medievale.


Pauză de cafea
12:30 – 13:00

Sesiune de comunicări I
Etnografie şi Muzeologie

13:00 – 14:30
Moderatori: dr. Dorin LOZOVANU, Maria CIOCANU

8. Eugen BÂZGU, cercetător ştiinţific, MNEIN – Motivul “coarnele berbecului” în arhitectura ecleziastică de lemn.
9. Manole BRIHUNEŢ, cercetător ştiinţific, MNEIN – Topografia cimitirelor spaţiului Pruto-Nistrean. Studiu de caz.
10. Silviu ANDRIEŞ-TABAC, dr. vicedirector Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM – Stemele şi drapelele satelor Fârlădeni, Mingir şi Sărata-Galbenă (raionul Hânceşti).
11. Елизавета КВИЛИНКОВА, dr. hab. cercetător ştiinţific superior,  Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM – Отражение в гагаузских апокрифических текстах молдавской/румынской лексики.
12. Dorina ONICA, cercetător ştiinţific stagiar, MNEIN – Sărbătoarea Sf. Gheorghe candidat pentru înscrierea în Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial. Seminarul Hidirellez (Istanbul).
13. Valentina IAROVOI, cercetător ştiinţific, MNEIN – Mămăliga: aliment de bază în hrana moldovenilor.

Pauză de cafea
14:30 – 15:00

Sesiune de comunicări I
Etnografie şi Muzeologie
15:00 – 17:00
Moderatori: dr. Olga LUCHIANEŢ, dr. hab. Elizaveta KVILINKOVA

14. Dorin LOZOVANU, dr. cercetător ştiinţific superior, MNEIN – Diaspora moldovenească în statele ex-sovietice. Răspândire, procese demografice şi etnoculturale.
15. Tamara MACOVEI, dr. cercetător ştiinţific,  Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM. – Cromograma cultică cucuteniană în frumosul cotidian.
16. Gheorghe PALADE, dr. cercetător ştiinţific, MNEIN – Mijloace şi acţiuni de răspândire a cărţii în satele basarabene (1918-1940).
17. Maria LUNGU, cercetător ştiinţific stagiar, MNEIN – Contribuţii la studierea colecţiei de ceasuri din Patrimoniul MNEIN.
18. Nicolae DUDNICENCO, muzeograf Muzeul Satului, MNEIN – Dughene şi prăvălii din Moldova.
19. Adelina REVENCO, doctorand ASEM, lector superior Universitatea AŞM -Particularităţile evoluţiei populaţiei Regiunii Economice de Sud a R.Moldova.
20. Petru BUNDUC, doctorand Facultatea de Geografie şi Geologie, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, România – Migraţia Internaţională a forţei de muncă din judeţul Botoşani – aspecte dinamice şi structurale.

Discuţii

Sesiune de comunicări II
Ştiinţele Naturii şi Muzeologie

10:40 – 12:30
Moderatori: dr. hab. Valeriu DERJANSCHI, dr. Andrian DELINSCHI

1. Petru TARHON, dr. hab. profesor, cercetător ştiinţific principal MNEIN – Constantin Kazimir – mare savant, filantrop şi fondator de parcuri peisagiste.
2. Valeriu DERJANSCHI, dr. hab. cercetător ştiinţific MNEIN, Viorica ŢURCANU, cercetător ştiinţific MNEIN, Andrian ŢUGULEA, doctorand Institutul de Ecologie şi Geografie AŞM – Studiul entomofaunei din spaţiile verzi ale oraşului Chişinău.
3. Andrian DELINSCHI, dr. cercetător ştiinţific superior, director adjunct MNEIN – Descoperiri paleontologice în Republica Moldova, anul 2012.
4. Grigore CĂPĂŢINĂ, dr. hab. cercetător ştiinţific coordonator MNEIN – Curiozităţi din istoria viticulturii.
5. Tamara COJUHARI, dr. cercetător ştiinţific superior MNEIN, Tatiana VRABIE, dr. lector superior UTM, Ludmila CRIVOVA, dr. cercetător ştiinţific Institutul de Fiziologie a Plantelor AŞM ş.a. – Contribuţii la analiza indicilor hidrofizici a solurilor de pădure în funcţie de factorii de mediu.

Pauză de cafea
12:30 – 13:00

Sesiune de comunicări II
Ştiinţele Naturii şi Muzeologie

13:00 – 14:30
Moderatori: dr. hab. Petru TARHON, dr. Sergiu PANĂ

6. Maria DICA, cercerator ştiinţific Institutul de Ecologie si Geografie al AŞM - File din istoria Rezervatiei Peisagistice Cărbuna (1927-2012).   
7. Maria Melnic, dr. cercetător ştiinţific coordonator MNEIN – Parazitofauna la arborii din Gradina Botanică a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
8. Бурцева С. А., dr.hab., Постолакий О. М., dr., Братухина А. А.,
dr., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologii al AŞM – Состав популяции
стрептомицетов после трех лет хранения в лиофильном виде.
9. Tamara Sîrbu, dr. Institutul de Microbioloie şi Biotehnologie al AŞM
Micromicetele din genul Penicillium şi utilizarea lor în biotehnologia
Modernă.
10. Andrian Ţugulea, doctorand Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Impactul ecologic al transportului în ecosistemul urban (pe exemplu
oraşului Chişinău).

Pauză de cafea
14:30 – 15:00

Sesiune de comunicări II
Ştiinţele Naturii şi Muzeologie

15:00 – 17:00
Moderatori: dr. hab. Grigore CĂPĂŢINĂ, dr. Tamara COJUHARI

11. Svetlana DEBELAIA-BURACINSCHI, doctorand Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM – Impactul metalelor grele asupra unor componente de mediu în ecosistemul municipiului Chişinău.
12. Regina FASOLA, doctorand Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM   Studiul ecosistemului forestier "Răcovăţii de Sud".
13. Irina KOLOMIEŢ, dr. cercetător ştiinţific superior Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM  Некоторые закономерности окраски венчика цветковых растений.
14. Irina KOLOMIEŢ, dr. cercetător ştiinţific superior Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM  Особенности  температурной адаптации у рода  Lamium.
15. Constantin BULIMAGA, dr. hab., şef de laborator, Nicolae BODRUG, cercetător ştiinţific, Nadejda GRABCO, dr. cercetător ştiinţific superior, Maria DICA, cercetător ştiinţific,  Svetlana DEBELAIA, cercetător ştiinţific, Liviu CODREANU, cercetător ştiinţific, Иrina KOLOMIEŢ, dr. cercetător ştiinţific superior, Petru OBUH, dr. hab. cercetător ştiinţific principal, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM - Конспект флоры высших растений г. Кишинева.
16. Irina KOLOMIEŢ, dr. cercetător ştiinţific superior Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM  Некоторые методические дополнения к оценке биологического разнообразия растительного покрова г. Кишинева.
17. Tatiana POPUŞOI, cercetător ştiinţific stagiar Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM – Evaluarea riscurilor la inundaţii cu ajutorul indicilor geomorfologici în bazinul hidrografic Balca.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu